Aitame Teid alates detailplaneeringu algatamisest kuni vajadusel ehitusprojekti koostamiseni. Koostame ka detailplaneeringute Keskkonnamõjude Strateegiliste Hindamise eelhinnanguid.

Detailplaneering on lähiaastate maa¬kasutuse ja ehitustegevuse aluseks. Sellega määratakse krundi piirid, sihtotstarbed, ehitusõigus, hoone arhitektuursed tingi¬mused, liikluskorraldus, tehnovõrkude asukohad, haljastuse põhimõtted jm. See on kõige täpsem planeeringuliik, millele järgneb juba ehitusprojekt. Siiski on detailplaneeringu vorm üksjagu paindlik ning olenevalt eraomaniku ja omavalitsuse otsusest võib kavandatav ruum olla kas väga detailselt määratletud või, vastupidi, tõlgendustele avatud.

Detailplaneeringute maksumus sõltub planeeringu keerukusest/lihtsusest ja ühtset hinda on keeruline väljatuua. Detailpalneeringute koostamise orienteeruvad hinnad algavad ca 1000 eurot.

Vastame meeleldi küsimustele

Parimate soovidega